سولجر

برای در یک راستا قرار دادن , پانلها از نظر عمودی (جهت شاقول نمودن ) می توان از یک ردیف لوله ی دیگر عمودی بر این لوله ها نیز استفاده کرد , که با گیره لـوله قابل اتصال به پانلها می باشد. در ضمن در اجرای بعضی از سازه های که فشار جانبی بتن بیشتراز حد معمول است می توان بجای لوله داربستی از قوطی , ناودانی یا تیر آهن همراه گیره بلند استفاده نمود. برای اجرای سازه های سنگین و مرتفع و نیز در موارد تکراری که باز و بسته کردن پانلها وقت گیر است , از تعدادی
سولجر بجای لوله های عمودی استفاده می شود , که می توان قطعات بزرگی از قالبها را مونـتاژ کرده و با چرثقیل براحتی جابجا نمود.استفاده از سولجر قالب را در برابر فشار جانبی تا چند برابر افزایش می دهد.

سولجر

 

 

کلمات کلیدی: سولجر،لوازم قالب بندی