قالب دیوار پیش ساخته

       
جهت اجرای دیوارهای بتنی که نیازمند سطح زیبا می باشند از قالب های خاص طرح دار میتوان استفاده کرد. این نوع دیوارها به صورت درجا و یا پیش ساخته اجرا می گردند و قالب بتن مورد نیاز آنها از نوع فلزی و یا پلاستیک ساخته می گردد.
    
        
 

قالب های خاص

قالب های خاص

قالب های خاص

قالب های خاص

قالب های خاص

کلمات کلیدی: قالب های خاص،قالب دیوار پیش ساخته،قالب تونل فرم،اسپیسر