قالب لارج پنل

 

استفاده از قالب های مدولار جهت قالب بندی دیوارهایی که در پروژه های انبوه سازی تکرارپذیری بالایی دارند، به دلیل زمان بر بودن عملیات مونتاژ و دمونتاژ مقرون به صرفه نمی باشند.

در این پروژه ها قالب های لارج پنل پیشنهاد میگردد که با توجه به ارتفاع مورد نیاز دیوارها طراحی و ساخته میشوند. از مزایای قالب لارج پنل میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

- یکپارچه بودن قالب ها و کاهش تعداد درز قالب ها

- سرعت بالای مونتاژ و دمونتاژ

- اتصال در قالب ها بدون پله و درز

- امکان تعبیه شوتینگ بتن ریزی، سکوی دسترسی، براکت شاقول کننده، قلاب حمل تاور در قالب ها

- دسترسی کامل به سطح قالب جهت تمیزکاری و روغن کاری

- کاهش تعداد بلت های مصرفی به دلیل استفاده از بلت 22 و استفاده از2 عدد بلت در ارتفاع 3 متر

- حذف تمامی پشت بند های اضافی جهت همراستا کردن قالب ها

- امکان تعبیه کلیه بازشوهای پلان در قالب

- امکان نصب چهارچوب فلزی درب و پنجره ها قبل از بتن ریزی

- حذف میان بلت مدفون در بتن با جایگزینی میان بلت مخروطی