قالب تونل فرم

قريب به سي سال از دستيابي به چنين فن آوري در جهان مي گذرد.

با توجه به وجود مزاياي فراوان در اين سيستم كه مجموعه ديوار و سقف بطور همزمان قالب بندي و بتن ريزي مي شود، امروزه پروژه هاي انبوه سازي مسكن گرايش بيشتري به كاربرد آن دارند بخصوص در سازه هاي بتني كه با سيستم ديوار برشي و دال طراحي و ساخته مي شوند.

بخشي از مزاياي مذكور عبارتند از:

- كاهش هزينه و كوتاه شدن دوره ساخت (سرعت بالاي ساخت )

- قابليت استفاده از قالب به دفعات بي شمار (صرفه جويي ابزاري)

- نياز به گروههاي نصاب با تعداد محدود (كاهش هزينه هاي نيروي انساني)

- استفاده بهينه از مساحت مفيد زيربنا (بهره وري زمين)

- مقاومت بالا در مقابل امواج ناشي از زمين لرزه (ايمني و بقاء)

- مقاومت بالا در برابر آتش سوزي (ايمني و آسايش)

- سبك سازي سازه وساختمان (صرفه جويي درمصالح و مقاطع مفتولي و...)

بهره گيري از اين سيستم قالب بندي در واقع به شكلي صنعتي سازي در بخش ساختمان را تداعي مي كند و مانند فعاليت هاي منظم يك كارخانه، حصول بازدهي مطلوب و امكان بتن ريزي روزانه را فراهم مي سازد.
ازشمادعوت مي كنيم ضمن مداقه در كاتالوگ اختصاصي ((قالب تونل فرم )) درجريان مشروح جزئيات طراحي و ساخت و بهره برداري از اين سيستم قرارگيريد.

 

قالب تونل فرم

قالب تونل فرم

قالب تونل فرم

قالب تونل فرم


 

کلمات کلیدی: تونل فرم،لارج پنل،قالب های انبوه سازی