گروه عمرانی صنعتی کوثر

     با سابقه ای نزدیک به چهل سال فعالیت در زمینه پیمانکاری تخصصی ابنیه و همچنین تولید لوازم و تجهیزات قالب های فلزی بتن و با بهره گیری از مشاورین و متخصصین ، همواره سیر تلاش و همت مجموعه را در راستای توسعه صنعت روبه رشد کشور هدفمند نموده است . بدین جهت و در مسیر بهینه سازی کیفی و کمی خدمات گروه های صنعتی کوثر در سه بخش تخصصی سازه فلزی ، سازه بتنی و تولید لوازم  و تجهیزات قالب های فلزی بتن را با بهره گیری از متخصصین و مشاورین مرتبط و همچنین تجهیزات و خطوط تولید مدرن راه اندازی نموده است تا ضمن پوشش کلیه نیازهای سازه ای پروژه های عمرانی رضایت خاطر کارفرمایان خود را هرچه بهتر برآورده سازد .

    گروه عمرانی صنعتی کوثر

    گروه عمرانی صنعتی کوثر