شرکت ساختمانی قالب گستر کوثر

این شرکت فعالیت خویش را از اوایل دهه پنجاه بصورت پیمانکاری آغاز نموده و در سال 1376 با ثبت و تاسیس تحت عنوان یاد شده دامنه فعالیت خویش را گسترش داده و از سال 1388 نیز طراحی و اجرای سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی را به دامنه فعالیت های خود افزوده است و اکنون نیز با اخذ رتبه 3 در رشته ساختمان از استانداری تهران در حال اجرای بیش از 250000 متر مربع پروژه بتنی  به صورت زیربنایی در کشور می باشد .

برج ظفر

 دانشگاه شهید بهشتی

برج آتی ساز بلوک 10