سازه فلزی کوثر

شرکت سازه فلزی کوثر: با توجه به حجم روز افزون طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی صنعتی وگسترش سازه های فلزی در کشور و سابقه 16 ساله شرکت  قالب گستر کوثر در زمینه پیمانکاری تخصصی ابنیه مدیران مجموعه تشکیل این شرکت را جهت تامین بخشی از نیازهای پروژه های داخلی و همچنین صادرات به خارج از کشور را ضرورری دانسته و از سال 1388 کارخانه این شرکت در مساحتی به وسعت 30000متر مربع با دارا بودن ظرفیت برق 2 مگاوات در شهرک صنعتی پاسارگاد کاظم آباد احداث گردیده است و در برنامه ریزی راهبردی خود برای بخش سازه فلزی ، ضمن فراهم آوردن امکانات مورد نیاز از قبیل خطوط اتوماسیون تولید  سازه های فلزی و همچنین تجهیزات به روز این صنعت در چشم انداز کوتاه مدت خود تولید ماهانه حداقل 1200تن پیش بینی شده است .